Een goed doel steunen?

Nu u meer bent te weten gekomen waar het Fonds Emilie Leus voor staat en wat we doen, ziet u ongetwijfeld in dat we dit alles niet kunnen bereiken zonder uw steun! 

Ons steunen kan op verschillende manieren, naar gelang ieders mogelijkheden:

Bedankt voor uw steun!
Fonds Emilie Leus

Financiële gift

Eerst en vooral kan u het Fonds Emilie Leus steunen door een financiële gift te storten. Alle giften overgemaakt aan het Fonds Emilie Leus worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting en worden integraal aangewend voor projecten die beantwoorden aan het Fonds Emilie Leus en die zijn goedgekeurd door het Bestuurscomité.

U kan storten op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE10 0000 0000 0404   Bank van de Post
BIC: BPOTBEB1
Gebruik bij voorkeur deze gestructureerde mededeling: ***191/2590/00066***

Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.

 U kan ook online een gift overmaken via het platform van de Koning Boudewijnstichting.

Een gift overmaken

Kom naar onze activiteiten

Naast financiële giften kunt u ook steunen door uw aanwezigheid op onze activiteiten. Loop mee tijdens de benefietloop , kom naar de jaarlijkse herdenking of kom naar andere activiteiten. 

U wordt van de vele activiteiten ten voordele van het Fonds Emilie Leus op de hoogte gehouden via deze website en onze facebookpagina.

Praten helpt

Ten laatste kunt u ons ook steunen door over ons te praten. Help mee het Fonds Emilie Leus bekend te maken bij iedereen, vertel ons verhaal en help de boodschap “don’t drink and drive, please!” te verspreiden. Deel ons op Facebook, stuur onze website door naar uw vrienden en praat over ons op café!

Verkeersongevallen door rijden onder invloed beperken en jonge verkeerslachtoffers een betere toekomst geven, daar gaan we voor.