Het Fonds Emilie Leus

Ontstaan

Voor de ouders van Emilie betekende het zeer veel dat de herinnering aan Emilie niet zou vervagen. Aldus ontstond het idee om via een fonds de herinnering aan Emilie Leus levendig te houden. 

Het Fonds Emilie Leus staat volledig in het teken van Emilie en wie zij was. Ze was sportief, muzikaal, steeds positief ingesteld en behulpzaam voor iedereen in haar omgeving.

Als herinnering aan Emilie organiseert het Fonds nu reeds zes jaar benefietacties. De inkomsten worden o.m. aangewend om jonge verkeersslachtoffers met een blijvende beperking psychologische, sociale en financiële ondersteuning te bieden.

Daarnaast organiseert en ondersteunt het Fonds ook preventieactiviteiten i.v.m. verkeersveiligheid op middelbare scholen.

Doelstellingen

Preventie, sensibilisering en steun

Door informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid hopen wij het aantal dodelijke en zware letselongevallen in het verkeer te helpen verminderen. Preventie en sensibilisering vormen dan ook de eerste doelstelling van het Fonds Emilie Leus.

Financiële ondersteuning

Het tweede luik is het financieel ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers met een blijvend letsel waarbij het verbeteren van de levenskwaliteit van de jongere centraal staat. Zowel individuele als groepsprojecten kunnen ondersteund worden.