Koning Boudewijnstichting

De stichting

Het Fonds Emilie Leus wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Deze Stichting werd opgericht in 1976 (toen Koning Boudewijn 25 jaar Koning van België was) uit sociale bewogenheid, uit een groot rechtvaardigheidsgevoel en uit de bekommernis voor een duurzame samenleving. Ze steunt allerlei projecten, gaande van gezondheidsprojecten tot projecten die te maken hebben met erfgoed, en dit zowel in binnen- als buitenland.

Meer algemeen kan men de opdracht van de Koning Boudewijnstichting omschrijven als: De levensomstandigheden van de bevolking helpen te verbeteren.

In de oprichtingsakte van 1976 wordt de Stichting beschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en nieuwe projecten opzet”. Zo dragen we duurzaam bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

De Koning Boudewijnstichting beschikt over een aanzienlijk budget, en dit voornamelijk dankzij dotaties van de Nationale Loterij, giften van individuen, verenigingen en bedrijven en steun van verschillende overheidsinstanties.

Oproepen via de stichting 

Het Fonds Emilie Leus maakt deel uit van het actiedomein filantropie (wat liefdadigheid betekent). Jaarlijks doet het Fonds via de Koning Boudewijnstichting 2 oproepen voor projecten die financieel gesteund kunnen worden: één gericht aan een project in groepsverband en één gericht aan een individueel project.

Door Fonds Emilie Leus op te zoeken via het zoekveld op de website van de Koning Boudewijnstichting kan u meer informatie vinden over projectoproepen van het Fonds en reeds gesteunde projecten via de Koning Boudewijnstichting.

Verdere informatie over de Koning Boudewijnstichting vindt u via deze link.