Groepsprojecten

De Babbelbar - OC De Beweging

OC De Beweging ondersteunt volwassenen met een (neuro-)motorische beperking, NAH of autismespectrumstoornis bij wonen, werken en vrije tijd. In de locatie in Bottelare ontstond in 2018 de 'Babbelbar', waar cliënten zelf aan de slag gaan en bewoners uit het dorp en omstreken terecht kunnen voor een kopje koffie, frisdrank of een cadeau (met een hart!) uit de eigen ateliers. Uit de ontmoetingen ontstaan nieuwe samenwerkingen en groeien nieuwe initiatieven. Verbinding binnen een inclusieve samenleving staat er centraal.

Kunst in de toren

“Kunst in de toren” van het Revalidatiecentrum UZ Leuven Pellenberg. Met dit project beoogt het revalidatiecentrum Pellenberg hun nieuwe therapietoren aan de binnenkant aan te kleden door middel van kunstwerken die passen in de architectuur en het concept van de therapietoren. Het idee is om met grote foto’s op glasplaat te werken rond een thema dat verband houdt met revalidatie. Daarnaast zal een kunstenaar (mogelijk een ex-revalidant) met de revalidanten samen een groter kunstwerk vervaardigen dat een plek kan krijgen in de inkomhal van de toren.

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk

De financiering van een rolstoellift voor een minibus voor dagcentrum “Eindelijk” (een dagcentrum voor personen met NAH, o.a. ten gevolge van verkeersongevallen). Zo krijgen mensen met ernstige motorische beperkingen nieuwe mogelijkheden qua mobiliteit : vervoer van en naar het dagcentrum en naar allerhande activiteiten.

Heide Atelier

Heide Atelier is een aangepast project voor jongeren met een NAH, hoofdzakelijk de verkeersslachtoffers, die nog potentieel hebben om in de toekomst, mits training, in het reguliere arbeidscircuit terecht te komen. Na de klassieke revalidatie zijn er nog veel groeimogelijkheden op fysiek, sociaal en cognitief vlak : daarvoor is een specifieke opvang nodig.

Onze financiële steun gaat naar de realisatie van een aangepast atelier (o.a. voor de productie en verkoop van ijs) waarin jongeren na hun revalidatie op eigen tempo nog veel progressie kunnen maken. 

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk

Financiële steun aan “Dagcentrum Eindelijk” voor de aanschaf van diverse therapeutische middelen voor personen met NAH.

Week tegen het vluchtmisdrijf

“Week tegen het vluchtmisdrijf”, een communicatie­­campagne gelanceerd door Rondpunt vzw in samenwerking met partners, ter voorkoming van vluchtmisdrijf na verkeersongevallen.

VZW HOOP

Financiële steun aan VZW HOOP (dagcentrum voor personen met NAH waaronder 25% slachtoffers van verkeersongevallen) voor de realisatie van een rolstoeltoegankelijke serre.

"Nu het buiten kouder wordt, start ons tuinatelier in onze nieuwe rolstoeltoegankelijke serre. Een project gerealiseerd met de steun van het Fonds Emilie Leus, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Waarvoor dank! ” 

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk

Financiële steun aan Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk, dat instaat voor de opvang en revalidatie van personen met een NAH. Naast individuele therapeutische begeleiding voorziet dit centrum ook in sport, kookactiviteiten, tuin- en houtbewerkingsprojecten… m.a.w. alles om een zinvolle dagbesteding voor hun patiënten mogelijk te maken. In dat kader werd steun aangevraagd en toegekend voor de aankoop van een wendbare zitmaaier met servostuur, om halfzijdig verlamde personen toe te laten de grote tuin te onderhouden.

Gehandicaptensportvereniging "Feniks"

Deze sportvereniging voor motorisch gehandicapten telt o.m. een 10-tal zeer actieve handbikers, waarvan 8 personen na een verkeersongeval. Om nieuwe jonge leden-sporters aan te trekken dienen zij over minstens één nieuwe handbike te beschikken, waarvoor zij niet de financiële middelen hebben, vandaar hun aanvraag en onze toegekende steun voor de aankoop van één handbike.

Organisatie “Bulle de Sens”

Financiële steun aan organisatie “Bulle de Sens” om jonge slachtoffertjes van verkeersongevallen thuis zintuiglijke en creatieve activiteiten aan te bieden om hen te helpen zich te ontspannen en te heroriënteren.

meer info